top of page
Reglement / Algemene voorwaarden :

Om een "goede gang van zaken" en “verloop” van het evenement te kunnen garanderen, zijn duidelijke afspraken onder de vorm van een reglement onontbeerlijk.

  • Artikel 1: Definities

- De deelnemers gaan na inschrijving een overeenkomst aan met de
rechtspersoon/organisatie Bosland ATB Challenge waarbij de neergeschreven opgesomde
voorwaarden dienen toegepast te worden.

  • ​Artikel 2 : Deelname en aansprakelijkheid

- Deelname is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.

- De deelnemer is definitief geregistreerd vanaf het ogenblik dat het verschuldigde inschrijvingsgeld ten bedrage van €30,- is overgemaakt op de aangewezen bankrekeningnummer.

- Indien de organisator op grond van overmacht het evenement niet kan laten doorgaan, zal geen nieuwe datum worden voorgesteld. Het inschrijvingsbedrag zal dan slechts gedeeltelijk worden terugbetaald, rekening houdend met de gemaakte vaste kosten.

- Indien de deelnemer na de inschrijving de beslissing neemt om niet deel te nemen of te annuleren, zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald.

- Het betreft een aangeduide route dewelke primair gericht is op een prestatie gerichte toertocht, doch geen wedstrijd. 

 - Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade lichamelijk of aan eigendom die de deelnemer heeft opgelopen ten gevolge van zijn deelname.


- De deelnemer neemt alle verkeersregels in acht en heeft het nodige respect voor de andere weggebruikers.


- De deelnemer zal zijn afval deponeren in de daartoe voorziene afvalbakken met het nodige respect voor fauna en flora.
 

 - De deelnemer heeft zich voldoende voorbereid op het evenement en is zich bewust van het gegeven dat deelname een goede gezondheid vereist en dit zowel op fysisch als psychisch vlak.


- De deelnemer dient een valhelm te dragen.


- Zorg dat u drager bent van een geldig identiteitsbewijs.


- Tijdens het traject zijn er 2 bevoorradingen voorzien.

  • Artikel 3 : Portretrecht

- De deelnemer verleent toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en/of ander beeldmateriaal.

  • Artikel 4: Persoonsgegevens

 - De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.

De deelnemer verleent toestemming aan de organisator tot het openbaar maken van zijn naam en resultaten bij publicatie.

 

bottom of page